Salariul minim brut, de la 1 ianuarie 2008, in functie de nivelul de pregatire

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 1 ianuarie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora.

Aceste prevederi vor modifica de drept, in baza art. 247 din Codul muncii si art. 8 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, art. 40 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.12.2006, astfel incat la salariul minim de 500 lei brut lunar se vor aplica urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori:
1. necalificati = 1,
2. calificati = 1,2;
b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1,2,
2. postliceala = 1,25;
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri = 1,3,
2. studii superioare de scurta durata = 1,5;
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 2.
Deci, pentru salariatii incadrati pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare salariul minim brut este de 1000 lei iar pentru cei la care nu este ceruta nici o conditie de pregatire (muncitori necalificati), situati la polul opus, salariul minim brut este de 500 lei.
Intre acestia, prin aplicarea coeficientilor minimi de ierarhizare corespunzatori, se vor situa salariile celorlalti salariati, in functie de conditia de pregatire ceruta pentru ocuparea functiilor, ca de exemplu – pentru muncitorii calificati si cei cu studii medii salariul minim brut este de 600 lei, pentru salariatii cu studii medii postliceale salariu minim brut este de 625 lei iar pentru salariatii cu studii superioare de scurta durata salariu minim brut este de 750 lei.

Preluat din contractdemunca.ro

Salariul garantat de Guvern versus salariul garantat de angajator
Autor: drd. Ana Cioriciu Stefanescu
Publicat la: 3 Octombrie 2008

Desi potrivit dispozitiilor art. 159 alin. (3) si art. 160 din Codul muncii[1] , �salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului�, si �angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara�, prin contractele colective de munca unice la nivel national, se modifica implicit, nivelul salariului minim brut, dobandind astfel semnificatia de salariu minim brut negociat garantat de angajator.

Rationamentul are la baza art. 247 din Codul muncii, potrivit caruia “in cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior”.
Deci minimul obligatoriu al salariului din orice contract individual de munca il reprezinta cel negociat prin contractul colectiv la nivel national, in cazul in care nivelul superior il reprezinta acesta. Si invers, daca prin hotarare de guvern se majoreaza minimul salariului brut pe tara, atunci, de drept, aceasta produce efecte asupra contractelor colective si individuale, dupa cum am aratat mai sus2.
De aceea, art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata3, care dispune ca acesta s-a stabilit la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, va modifica de drept, in baza art. 247 din Codul muncii si a art. 8 din Legea nr. 130/1996, art. 40 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.12.20064, astfel incat la salariul minim de 540 lei brut lunar se vor aplica urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:

a) muncitori:
1. necalificati = 1,
2. calificati = 1,2;

b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1,2,
2. postliceala = 1,25;

c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri = 1,3,
2. studii superioare de scurta durata = 1,5;
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 2.

Astfel, daca sigurul contract colectiv de la nivel superior este cel national, salariul minim brut obligatoriu in orice contract individual de munca, in functie de coeficientii minimi de ierarhizare, va fi, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, de :
• 1080 de lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare;
• 810 de lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este studii superioare de scurta durata;
• 702 de lei pentru personalul de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este scoala de maistri;
• 675 de lei pentru personalul administrativ incadrat in functii pentru care conditiile de pregatire sunt studiile postliceale;
• 648 de lei pentru muncitori calificati si pentru personal administrativ incadrat in functii pentru care conditiile de pregatire sunt studii liceale;
• 540 de lei pentru muncitori necalificati.

Cum potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1051/2008, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, daca sigurul contract colectiv de la nivel superior este cel national, salariul minim brut obligatoriu in orice contract individual de munca, din acea data, in functie de coeficientii minimi de ierarhizare, va fi:
• 1200 de lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare;
• 900 de lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este studii superioare de scurta durata;
• 780 de lei pentru personalul de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este scoala de maistri;
• 750 de lei pentru personalul administrativ incadrat in functii pentru care conditiile de pregatire sunt studiile postliceale;
• 720 de lei pentru muncitori calificati si pentru personal administrativ incadrat in functii pentru care conditiile de pregatire sunt studii liceale;
• 600 de lei pentru muncitori necalificati.
Aceste “praguri” obligatorii – impuse de lege si de contractele colective de la nivelurile superioare, in ordinea de mai sus – reprezinta partea legala din orice contract colectiv/individual de la nivel inferior.
Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.12.2006, are deci doua roluri importante:
• precursor al actelor normative apartinand atat dreptului muncii cat si dreptului securitatii sociale;
• lege intre parti, de nivel minim pentru contractele individuale de munca, chiar in situatia in care la nivel de angajator nu a fost incheiat contract colectiv de munca.

Datorita acestui rol salariul din urmatoarea hotarare de guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata va trebui sa fie mai mare de 600 lei.

Diferenta dintre salariul stabilit prin hotarare de guvern si cel cuvenit in functie de coeficientii minimi de ierarhizare stabiliti prin contractul colectiv se manifesta pe „taramul” sanctiunii in cazul nerespectarii acestora – in timp ce nerespectarea primului atrage o sanctionare administrativa5, nerespectarea celui de-al doilea reprezinta un conflict de drepturi6 care se poate solutiona de instanta judecatoreasca, potrivit dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca7, dar se poate “sanctiona” si de catre inspectorii de munca prin refuzul inregistrarii contractelor individuale de munca sau a actelor aditionale la acestea.

_________
1Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificata si 2completata ulterior.
3A se vedea, pentru detalii, A. Cioriciu Stefanescu, Salariul minim – intre lege, contract colectiv si contract individual de munca, pe http://www.Avocatnet.ro
4Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12.09.2006.
5Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 5, nr. 5 din 29.01.2007.
6A se vedea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
7A se vedea: art. 3 alin. (1), art. 5 si art. 67, lit. a) si b ) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca.
8Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29.11.1999, modificata si completata ulterior.
Preluat din contractdemunca.ro

Drepturile absolventilor studiilor superioare de 3 ani – in sectorul privat si public
Autor: drd. Ana Cioriciu Stefanescu, Denisa Dicu
Publicat la: 6 August 2008

Potrivit art. 15 alin. (5) pct. 2 din Legea invatamantului nr. 84/1995[1], invatamantul superior cuprinde invatamantul universitar si invatamantul postuniversitar.

Dar, incepand cu anul universitar 2005-2006, conform art. 1 coroborat cu art. 19 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare2, acestea au fost organizate pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenta, studii universitare de masterat si studii universitare de doctorat.

Deci, pe langa studiile de licenta, cele de masterat si de doctorat sunt tot studii universitare3 , Legea nr. 288/2004 modificand in acest sens Legea nr. 84/1995.

Mentionam ca durata studiile universitare de licenta a suferit modificari incepand cu anul universitar 2005-2006 – a fost redusa la 3-4 ani, cu exceptia celei pentru invatamantul tehnic care a ajuns la 4 ani. Este vorba de invatamantul la zi. La invatamantul seral, durata studiilor pentru obtinerea numarului de credite de studiu transferabile, necesare absolvirii, este mai mare cu un an fata de cea de la invatamantul de zi in domeniul respectiv. Durata studiilor pentru obtinerea creditelor de studiu transferabile la invatamantul cu frecventa redusa si la distanta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului. [A se vedea art. 4 alin. (3) – (5) din Legea nr. 288/2004].

Deci in anul 2008, a absolvit prima promotie cu studii de licenta la zi cu durata de 3 ani.

Cum, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 288/2004, absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta isi pot exercita profesia, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat, pe functiile pentru a caror ocupare se necesita studii superioare, atat din sectorul privat cat si public, se pot incadra si absolventi cu studii de licenta de 3 ani.

In acest sens si art. 4 alin. (6) din Legea nr. 288/2004 dispune ca studiile universitare de licenta asigura un nivel de calificare adecvat exercitarii unei profesii in vederea insertiei pe piata fortei de munca4 .

In administratia publica, conform art. 9 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici5, functiile publice se impart in 3 clase, definite in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii acestora, dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (inspector, consilier, expert, consilier juridic, auditor);
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma – referent de specialitate;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat – referent.

Data fiind aceasta ierarhizare si avandu-se in vedere art. 1 coroborat cu art. 19 din Legea nr. 288/2004, rezulta ca pentru functiile publice de clasa II nu mai exista posibilitatea ocuparii lor de catre noii absolventi de studii superioare de scurta durata – conform art. 16 din aceeasi lege, invatamantul superior de scurta durata a intrat in lichidare din acest an sau se reorganizeaza in studii universitare de licenta, pentru domeniile existente sau apropiate. Asemenea functii se mai pot ocupa doar de absolventii cu studii superioare de scurta durata care au intrat sub incidenta legislatiei anterioare. Solutia este valabila si pentru functiile ce se ocupa de personalul contractual din adiministratia publica6.

____________

1Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificata si completata ulterior.
2Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 07.07.2004, modificata si completata.
3A se vedea in acest sens si: art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 467 din 24.06.2008); art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 10.04.2006, modificata si completata ulterior), respectiv art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 24.06.2005, modificata ulterior).
4Cunostintele si competentele generale si de specialitate, precum si abilitatile cognitive specifice pe care le atesta diploma obtinuta dupa finalizarea studiilor universitare de licenta sunt enumerate in art. 6 din Legea nr. 288/2004.
5Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007.
6Functiile de regim contractual si clasificarea acestora se pot observa doar in anexele Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 01.02.2008).
Studii de 3 ani pe contractmunca.ro
Greu cu salariile in Romania.

Cititi si : Salariu minim european

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: