Pactul pentru educatie

Pactul de educatie. Un text gasit pe net.

Capitolul 1. Educaţie

Situaţia actuală

Analiza sistemului educaţional românesc relevă următoarele:

• Ineficienţa: elevii au printre cele mai slabe rezultate din Europa la testele de lectură şi de matematică;
• Irelevanţa: absolvenţii nu au competenţele minime necesare unei reuşite personale, iar programa şcolară este prea încărcată cu materii lipsite de relevanţă pentru viaţa profesională, socială şi familială;(Economia romaneasca nu ajuta salariatul, deci nu are oricum sanse de reusita)
• Inechitatea: învăţământul obligatoriu nu acordă şanse egale elevilor, indiferent de zona urbană sau rurală, de originea socială, etnică sau de nivelul veniturilor;
• Slaba calitate: baza materială este în mare parte depăşită, nivelul de pregătire al dascălilor şi atractivitatea meseriilor didactice sunt în scădere;
• Incapacitatea instituţională şi managerială de a reţine, integra şi atrage elite profesionale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate;
• Vulnerabilitatea la acte de corupţie: datorită unor factori precum structurarea şi organizarea ineficiente a examenelor de admitere şi de finalizare a diferitelor cicluri de învăţământ;
• Lipsa voinţei politice pentru elaborarea unei strategii pe termen lung şi a unui cadru legislativ predictibil care să promoveze un învăţământ de calitate, conform cu nevoile viitorului.

Guvernele precedente au eşuat în a poziţiona Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca vector de dezvoltare şi partener de încredere în dialogul social. Situaţia actuală este rezultatul direct al precarităţii managementului, lipsei de viziune, amatorismului şi improvizaţiei.
Viziunea PD-L
Educaţia cetăţenilor este cea mai rentabilă investiţie pentru naţiune.
PD-L plasează elevul, studentul, profesorul şi părinţii în centrul politicilor educaţionale. PD-L se angajează ferm să recâştige performanţa sistemului de învăţământ şi rolul său esenţial în dezvoltarea societăţii prin pregătirea şi valorizarea capitalului uman, în condiţiile respectului faţă de lege şi faţă de lucrul bine făcut.

Obiective de guvernare

În acord cu Pactul Naţional pentru Educaţie, principalele obiective ale guvernării PD-L sunt:

• Crearea unui sistem educaţional stabil; ( fara bani nu exista stabilitate)
• Atingerea unui sistem educaţional echitabil prin recentrarea pe: valori legate de respect reciproc între elevi, părinţi şi profesori, siguranţă în şcoală şi în jurul şcolii, onorabilitate, competiţie şi profesionalism al cadrelor didactice, solidaritate socială;
• Transformarea educaţiei timpurii în prioritate naţională;
• Descentralizarea învăţământului preuniversitar;
• Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe;
• Stimularea excelenţei carierei didactice în învăţământul de stat şi privat;
• Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţa individuală, concordant cu statul cadrelor didactice în societate;
• Poziţionarea educaţiei permanente la baza sistemului educaţional din România;

Direcţii de acţiune

• Alocarea a minimum 6% din PIB pentru educaţie şi creşterea resurselor în corelaţie cu obiectivele asumate şi cu capacitatea de absorbţie a sistemului de învăţământ;
• Toleranţă zero faţă de actele de corupţie din viaţa şcolară;
• Redarea demnităţii sociale meseriei de profesor: dascălii vor redeveni modele în societate prin creşterea semnificativă a atractivităţii financiare şi sociale a carierelor didactice, prin încurajarea perfecţionării continue a personalului didactic şi a drumului său către excelenţă;
• Eliminarea birocraţiei excesive prin reducerea cu 50% a timpului necesar îndeplinirii procedurilor administrative din sistemul educaţional, scurtând drumul banilor de la finanţator la elev;
• Până la începerea anului şcolar 2009-2010 va intra în funcţiune un pachet legislativ nou, stabil, care va asigura: previzibilitate pentru elev, astfel încât elevul şi familia din care provine să poată planifica obiectivele educaţionale specifice fiecărei vârste, fără ca regulile să fie schimbate de la an la an; previzibilitatea resurselor financiare alocate educaţiei şi previzibilitatea carierei didactice;
• Accesul la educaţie de calitate, indiferent de originea socială şi etnică, va fi asigurată prin: crearea de zone de educaţie prioritară (ZEP), în care vor fi antrenate resurse financiare şi umane sporite; introducerea şi aplicarea strictă a Cartei drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor elevilor, studenţilor, profesorilor şi părinţilor, care va recentra relaţiile din şcoală în jurul valorilor date de respectul reciproc între elevi, părinţi şi profesori, siguranţă în şcoală şi în jurul şcolii, onorabilitatea şi profesionalismul cadrelor didactice, solidaritate socială şi între generaţii, competiţie în zona excelenţei;
• Descentralizarea coerentă administrativă şi, parţial, curiculară prin transferul maxim de responsabilităţi la nivel local, prin stabilirea de obiective calitative clare şi controlabile la nivel central, prin pregătirea profesională a celor chemaţi să pună în aplicare acest proces (managerii şcolari);
• Investiţii masive în educaţia timpurie, coordonare instituţională între principalele ministere implicate în acest proces şi pregătirea resursei umane specializate pentru ca toţi copii să aibă acces la un mediu educaţional propice începând de la vârsta de 3 ani, cât şi la un învăţământ obligatoriu de 10 ani;
• Introducerea unui curriculum şcolar centrat pe formarea de competenţe – prin decongestionarea orarului, sporirea relevanţei şcolii şi printr-un sistem riguros de evaluare al rezultatelor şcolare -, dar şi pe nevoile locale – prin stabilirea la nivelul şcolii şi a comunităţii locale a 15-20% din curriculum;
• Întărirea autonomiei universitare pentru creşterea calităţii învăţământului superior prin introducerea finanţării multianuale şi transparente, pe cicluri şi pe programe de studii;
• Ierarhizarea universităţilor şi diferenţierea lor în funcţie de rolul lor specific – de educaţie, de educaţie şi cercetare, de cercetare – pentru întărirea competenţelor specifice fiecărei universităţi şi pentru concentrarea eficientă a resurselor financiare şi umane;
• Promovarea excelenţei personale prin poziţionarea cadrelor universitare pe bază exclusiv valorică, după criterii validate internaţional şi prin încurajarea repatrierii elitelor româneşti universitare;
• Promovarea excelenţei instituţionale prin alocarea pe bază de competiţie a unei părţi semnificative din finanţarea universităţilor, în care unicul element de departajare să fie performanţa instituţională;
• Implicarea responsabilă a tuturor actorilor sistemului educaţional: familie, comunitate locală, mediu de afaceri.
• Încurajarea educaţiei permanente prin elaborarea unei legi care să articuleze legile învăţământului preuniversitar şi superior, respectiv prin revizuirea Cadrului naţional al calificărilor:

o Măsura cheie constă în introducerea de „conturi educaţionale” proprii fiecărui cetăţean român, utilizabile pentru activităţi educaţionale pe tot parcursul vieţii; ele vor fi alimentate de la bugetul public şi de către titular sau actori economici, în condiţii fiscale avantajoase.
o Pentru personalul didactic, PD-L va introduce „tichete educaţionale” finanţate din bugetul public şi din donaţii corporatiste. Ele vor putea fi utilizate pentru specializări, perfecţionări sau stagii de învăţare în instituţii specializate, la alegerea beneficiarilor;

PD-L urmăreşte ca în capitalul educaţional al fiecărui cetăţean să se regăsească atât calificările obţinute în urma învăţământului formal, cât şi competenţele dobândite în urma învăţării permanente.

Update 1
BUCUREŞTI 5.03.2008

Preşedintele Traian Băsescu, liderul PSD Mircea Geoană, liderul UDMR Marko Bela, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor, liderul PC Daniela Popa, liderul PDL Emil Boc, liderul deputaţilor minorităţilor Varujan Pambuccian şi ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei (PNL), au semnat Pactul pentru educaţie.

La ceremonia semnării Pactului naţional pentru educaţie participă şi preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, precum şi Vasile Blaga din partea PDL, Kelemen Hunor din partea UDMR, Vasile Dâncu şi Ana Birchall din partea PSD şi Gheorghe Funar din partea PRM.

Semnatarii, aşezaţi de-a lungul unei mese, şi-au transmis unul altuia cele opt exemplare ale documentului, astfel încât fiecare să le poată semna, iar şeful statului i-a spus râzând lui Corneliu Vadim Tudor că poate păstra stiloul cu care a semnat.

„Domnul preşedinte Vadim poate să oprească stiloul”, a spus Băsescu, după care s-a uitat la preşedintele PRM şi a râs.
[…]
Puteti posta aici si alte puncte de vedere.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: