CONTESTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE

CONTESTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE
Contestatia actelor fiscale este o procedura de reanalizare administrativa prin care se da posibilitatea organelor fiscale de a reveni asupra masurilor luate.

Formularea contestatiilor necesita intrunirea cumulativa a unor conditii procedurale si de forma.

Conditiile de forma sunt stabilite de art.176 Cod Procedura Fiscala:

datele de identificare ale contestatorului
obiectul contestatiei
motivele de fapt si de drept ale contestatiei
dovezile pe care se intemeiaza contestatia
semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.

Conditiile procedurale sunt:

calitatea procesuala a persoanei
intocmirea unui act administrativ fiscal sau lipsa intocmirii actului administrativ fiscal privind sumele datorate cu titlu de taxe si impozite.

Rezulta ca obiectul contestatiei il constituie numai sumele de bani si masurile stabilite si inscrise in actul administrativ fiscal. Exceptia privind obiectul contestatiei o constituie refuzul nejustificat de emitere a unui act administrativ fiscal.

Competenta de solutionare a contestatiilor apartine organelor fiscale conform dispozitiilor art.175 alin.1 din Codul de Procedura Fiscala: „Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia in conditiile legii.”

Prevederile acestui articol se intrerpreteaza in sensul introducerii contestatiei la organele fiscale. Deciziile organelor fiscale se ataca la instantele judecatoresti de contencios administrativ.

Aceasta practica este observata si in Decizia nr. 3986/2006 a Inaltei Curti de Casatie si justitie: „Instanta de contencios administrativ solutioneaza, in temeiul art.1 din Legea 554/2004 si art.188 alin.2 Cod Procedura Fiscala doar contestatiile formulate impotriva deciziilor emise de organele fiscale in solutionarea contestatiilor cu privire la actele administrative de impunere fiscala. Este inadmisibila o actiune formulata la instanta de contencios administrativ impotriva actelor administrative de impunere fiscala.”

Contestatia formulata impotriva actului administrativ fiscal se introduce la organul fiscal care a emis actul fiscal atacat. Termenul de introducere este de 30 zile de la data comunicarii actului. In cazul in care actul administrativ fiscal nu prevede posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul de solutionare competent, contestatia poate fi depusa in termen de 3 luni de la comunicare.

Competenta solutionarii contestatiei se solutioneaza in functie de sumele contestate:

pentru sume de pana la 500.000 Ron sunt competente organele constituite la nivelul Directiilor Generale unde contestatorii au domiciliul fiscal.
pentru sume mai mari de 500.000 Ron sunt competente organele constituite la nivel central.
pentru contestatiile forlmulate de marii contribuabili pentru sume mai mici de 500.000 Ron sunt competente Directiile Generale de Administrare a marilor contribuabili

Contestatiile formulate impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solutioneaza de Organul fiscal ierarhic superior.

In cazul actelor administrative fiscale emise de autoritatile publice care administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati. //art.179

Forma si continutul contestatiei (art.176):

datele de identificare ale contestatorului
obiectul contestatiei
motivele de fapt si de drept
dovezile pe care se intemeiaza
semnatura contestatorului sau a imputrenicitului acestuia, stampila in cazul persoanelor juridice.

Important: Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii.Organul competent nu va extinde cercetarea pentru alte sume sau pentru alte fapte decat cele mentionate in contestatie.

In situatiile in care:

exista mai multe contestatii formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica
sunt mai multe contestatii care vizeaza aceeasi categorie de obligatii fiscale
sunt mai multe contestatii care sub aspectul sumei datorate depind reciproc, se va proceda la conexarea contestatiilor.

In aceste cazuri organele fiscale vor emite o singura decizie de solutionare in care vor fi cuprinse toate aspectele contesatiilor conexate.

Solutiile date in solutionarea contestatiei:

Admiterea Contestatiei:

In totalitate,conform cererilor din formularea contestatiei
In parte,sunt admise o parte din solicitarile formulate in contestatie

In cazul admiterii contestatiei, prin Decizie se desfiinteaza total sau partial actul atacat si se va incheia un alt act administrativ pentru aspectele modificate din actul administrativ contestat.

Respingerea Contestatiei:

pentru neindeplinirea conditiilor procedurale, in acest caz nu se mai analizeaza fondul cauzei. In cazul in care motivele invocate nu fac obiectul actului administrativ fiscal, sau in cazul in care contestatia nu a fost de pusa in termenul legal
daca se repinge pentru alt motiv, in acest caz se cerceteaza fondul cauzei. Respingerea contestatiei ca neintemeiata cand rezulta ca pretentiiile nu sunt sunt fondate sau nu sunt sutinute de probele administrate in cauza. Respingerea contestatiei ca inadmisibila in cazurile in care contestatia a fost introdusa de o persoana care nu avea calitate procesuala activa sau un interes legitim.

Deciziile emise pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.

Judecarea cailor de atac se face conform procedurii de drept administrativ.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: