Tichetele cadou pentru profesori romani – protectie sociala eficienta

Profesori romani sunt printre cei mai jalnici angajati ai sistemului numit Uniunea Europeana,cu care am vrea sa ne mandrim . Din pacate nu putem sa ne mandrim cu Uniunea Europeana, care tolereaza criterii de pauperitate si saracie, contrare statului sau. De asemenea Uniunea Europeana isi neaga statutul sau de inflorire a educatiei, stiintei si tehnologiei. La un salariu de 1000 ron, 350 ron un tichet cadou inseamna mult 35% crestere salariala. 2 tichete cadou – 70%. Chiar se apropie de 500 de euro , adica culmea , un profesor roman aproape ajunge la statutul recomandat de somer. Cunoastem afirmatia lui Traian Basescu, conform careia avem un sistem de invatamint neperformant, si de aici poate inclinatia sa, de a nu permite romanilor sa aiba statut de cetateni europeni. Probabil dl. Traian Basescu considera ca cine nu aduce beneficii fiscale statului, nu are dreptul sa i se aplice legea , nici cea romanca si nici europeana. Cu atat mai putin recomandarile. Viata pe vapor este dura si trebuie sacrificati cei care sunt inutili. Cum ii considera neperformanti, Traian Basescu nu este de acord cu aplicarea articolului 47 Constitutie (Trai decent) si nici cu recomadarile europene in caz de somaj nici macar salariatilor. De altfel Traian Basescu si a exprimat apropierea de axa Washington -Londra, sustinand tacit indepartarea de Bruxelles si a sistemului de valori europene.
Multi profesori romani cred ca dupa alegeri, aceasta forma de protectie sociala se va desfinta si vor trebuie sa emigreze din Romania datorita deteriorarii climatului social. Capitanul de vapor va ramine mai singur, cu tonul sau mistocar : sa traiti bine.

Tichetele de masa nu sunt acordate inca profesorului roman, deoarece el este un salariat fara drepturi depline in Uniunea Europeana, o inutilitate dupa unii. Exista un proces pe rol, care sa transeze problema.
Am gasit si poezii despre tichete :
elena grigoras Says:

December 19, 2007 at 12:46 pm
Aho ! Aho !
Donm Presedinte !
Sunt PROFESOR, mai tii minte???
Sunt cel care_nvata carte pe copiii de la sate !!
Nu vreau porc , nici caltabos
da_mi macar pentr_un Cocos !
Sa fac bors si ciulama
Sa te chem si pe mata !!
Vrem si noi acu s_avem
Bani macar de_un colacel
Si tichete da-mi badie
C-asa scrie , pe hartie !!….
Sau al 13-lea salar !
Ca sunt un biet bugetar …..

Temei juridic pentru tichete cadou :
In MO nr. 446 din data de 23.05.2006 a fost publicata Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă

Art. 1. – Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.
Art. 2. – (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.
(2) Angajaţii care beneficiază de tichetele cadou pot beneficia şi de tichetele de creşă.
Art. 3. – (1) Tichetele de creşă se acordă angajaţilor din cadrul unităţilor prevăzute la art. 1.
(2) Suma individuală acordată pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creşă se asigură integral din costuri de către angajator.
Art. 4. – (1) Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie.
(2) Tichetele de creşă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
(3) Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(4) Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, şi cu stimulentul care se acordă la reluarea activităţii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare.
Art. 5. – (1) Tichetele cadou şi tichetele de creşă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente.
(2) Unităţile emitente desfăşoară activitatea prevăzută la alin. (1) numai pe baza autorizaţiei de funcţionare acordate de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Unităţile care emit tichete cadou şi tichete de creşă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.
Art. 6. – Fiecare tichet cadou sau tichet de creşă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel puţin următoarele:
a) numele şi adresa emitentului;
b) valoarea nominală a tichetului;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;
e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.
Art. 7. – (1) Valoarea nominală a tichetelor de creşă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 300 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.
(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).
Art. 8. – Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete cadou/tichete de creşă achită prin transfer bancar atât contravaloarea nominală a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de creşă, cât şi preţul imprimatului reprezentând tichetul cadou sau tichetul de creşă, înainte de livrare.
Art. 9. – Angajatorul distribuie salariaţilor tichete de creşă lunar.
Art. 10. – (1) Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul salariatului.
(2) Tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de creşă.
Art. 11. – (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare şi a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.
(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajatorilor lista unităţilor corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete cadou şi tichete de creşă. La stabilirea acestor unităţi va fi avută în vedere calitatea serviciilor.
(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creşă între magazine, creşe sau alte unităţi educaţionale, organizate potrivit prevederilor legale, şi unităţile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creşă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.
(4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanţie de disponibilitate imediată.
Art. 12. – (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de creşă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 7, se încadrează în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
Art. 13. – Comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile educaţionale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor servicii decât cele stabilite prin prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).
Art. 14. – Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 13, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti.
Art. 15. – Prevederile art. 13 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 16. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

note tichete cadou

Nota : unii sunt de acord cu faptul ca tichetele cadou pentru profesori romani sunt si un mod de fidelizare al acestora in contextul in care profesionalizarea se realizeaza si cu vechimea acestora in sistemul de invatamant, si aceste tichete cadou pentru profesori romani isi au rol lor suplimentar in pactul national pentru educatie si de ce nu , in perspectiva in pactul european pentru educatie.

Reclame

3 răspunsuri to “Tichetele cadou pentru profesori romani – protectie sociala eficienta”

 1. pentru tichete cadou profesori Says:

  Prime de vacanţă şi tichete cadou pentru profesori
  2 Iunie 2008, Atac

  Consiliul local al sectorului 1 a aprobat, vineri, hotărârea prin care profesorii vor primi tichete cadou şi prime de vacanţă, de la bugetul local. Conform unui protocol încheiat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Consiliul local al sectorului 1, salariaţii din învăţământul preuniversitar primesc, din fondurile bugetului local, tichete cadou şi prime de vacanţă.

  Potrivit aceluiaşi protocol, valoarea tichetului este de 50 de lei, iar numărul acestora, acordate fiecărui salariat, este de şapte tichete/eveniment, iar evenimentele pentru care se acordă sunt ziua începerii anului şcolar, 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei, 1 Decembrie, Crăciun, Paşte, 1 Martie, 8 Martie, zi de naştere, 1 Mai şi 5 iunie – Ziua Naţională a Educaţiei.

  „Întrucât în bugetul sectorului 1 sunt disponibile resurse financiare pentru acordarea primelor de vacanţă şi a tichetelor cadou, considerăm că este o măsură benefică şi meritată de cadrele didactice şi ceilalţi salariaţi implicaţi în procesul instructiv-educativ”, precizează primarul sectorului 1, Andrei Chiliman.

 2. Marina Popescu Says:

  Speram sa nu avem probleme cu ele, dupa cum s-a mai intamplat si reamintesc ce s-a intamplat in legatura cu tichetele cadou:

  Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) ameninta Guvernul ca toate cele 68 de sindicate afiliate federatiei, adica peste 186.000 de cadre didactice din Bucuresti si din tara, vor organiza actiuni de protest fata de interzicerea acordarii tichetelor cadou, anunta Realitatea Tv.

  „Executivul, in loc sa ia decizii care intr-adevar sa conduca la consolidarea capitalului uman din invatamant, recurge la masuri antisociale. Aceasta masura a fost luata tocmai pentru ca in anul 2008 ar fi urmat sa primeasca tichete cadou o mare parte a salariatilor din invatamant, iar acordarea acestora pentru salariatii din educatie ar determina, in opinia guvernantilor, o incetinire a cresterii economice si o crestere a ratei inflatiei”, declara, intr-un comunicat presedintele FSLI, Aurel Cornea.

  Pana acum au mai avut loc mitinguri, pichetari sau marsuri de protest in Timis, Maramures si Vaslui.

  Ordonanta de urgenta nr. 37/2008 prin care Guvernul Romaniei interzice acordarea tichetelor cadou pentru personalul angajat in institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a acestora, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial.

 3. Andrei Rotaru Says:

  Ii multumim d-lui Ontanu in faptul ca a fost intelegator in legatura cu cadrele didactice din sectorului 2 si nu ne-a creeat probleme in legatura cu tichetele cadou pentru profesori romani. Ii dorim mult succes in continuare si speram sa ramina alaturi de noi pentru bunastarea si evolutia continua a sectorului 2. Dorim mult succes si PSD-ului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: